Ορεινός Αγώνας Γερανείων

Ο επόμενος "Ορεινός Αγώνας Γερανείων 2017" θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου 2017 και θα έχει μήκος 22χλμ